Sam zdecyduj o swojej emeryturze!

Sam zdecyduj o swojej emeryturze!


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z Super Expressem przeprowadza inicjatywę obywatelską, dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.