Wyniki wyborów Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy

Wyniki wyborów „Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy” na kadencję 2014 – 2018r. w Spółce Pass-Pol Sanok.


WYDZIAŁ

Nazwisko imię kandydata

Ilość procentowa głosów

Wydziałowym Społecznym inspektorem Pracy został Pan


A-3, A-3/4 wulkanizacja

Derda Tomasz

29,70 %


Indyk Krzysztof

Indyk Krzysztof

38,22 %

Piegdoń Artur

30,10 %

Głosy nieważne

1,98 %

A - 2

montaż


Sieniawski Maciej Stanisław


TAK

86,15 %


Sieniawski Maciej Stanisław

NIE

13,37 %

Nieważne

0,48 %

A - 11

Autosan


Stefanowski Grzegorz

TAK

71,21 %Stefanowski Grzegorz

NIE

24,08 %

Nieważne

4,71 %


Frekwencja


Wydział

Liczba głosów

Ilość procentowa

A-3, A-3/4 wulkanizacja

567

59,31 %

A-11 Autosan

170

50,60 %

A-2 montaż

380

33,66 %

Razem

1117

46,14 %

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

 


Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy

 

REGULAMIN WYBORÓW

SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY


w Pass-Pol Sp. z o.o w Sanoku, uchwalony dnia 21.11.2014r. przez zakładowe organizacje związkowe, na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 roku Dz.U. nr 35 poz. 163 z późn. zm.

§ 1

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników zakładu pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

§ 2

  1. Wydziałowego społecznego inspektora pracy wybierają i odwołują pracownicy poszczególnych wydziałów.

  2. Zakładowego społecznego inspektora pracy wybierają spośród siebie wydziałowi inspektorzy pracy na zebraniu WSIP w głosowaniu jawnym.

  3. Zakładowego inspektora pracy odwołują pracownicy lub WSIP.

  4. Kadencja trwa 4 lata.

  5. Zakładowym lub wydziałowym społecznym inspektorem pracy może być wyłącznie pracownik, który nie zajmuje stanowiska bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy i jest członkiem związku zawodowego działającego w zakładzie pracy.

  6. Zakładowe organizacje związkowe mają prawo ustalić, że społecznym inspektorem pracy może być pracownik niebędący członkiem związku zawodowego.

  7. Zakładowy i wydziałowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.

  8. Zakładowy i wydziałowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie.

Informacja

Informacja w sprawie wyborów SIP

Informujemy Pracowników Spółki Pass-Pol w Sanoku, że w dniach  09 – 11 grudnia 2014r.  zostaną  przeprowadzone  wybory społecznej inspekcji pracy.

Wybory  przeprowadzi Komisja Wyborcza powołana przez zakładowe organizacje związkowe w składzie:

Robert Majcher Dariusz Koczera Ryszard Mękarski Henryk Zielonka Paweł Joniak Witold Drozd
Wybory będą przeprowadzone zgodnie z  Regulaminem uchwalonym przez  organizacje związkowe. Regulamin dostępny jest na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej związku zawodowego:
www.zzpass.sanok.tv

Związki zawodowe uchwaliły 3 strefy wyborcze, w których zostanie wybranych 3 wydziałowych społecznych inspektorów pracy (WSIP) po jednym w każdej strefie, a zakładowego społecznego inspektora pracy (ZSIP) spośród siebie wybiorą wydziałowi społeczni inspektorzy pracy. I strefa to wydział wulkanizacji – hala A-3 i A-4/5 II strefa to wydział montażu – hala A-2 III strefa to wydział Autosan – hala A-11

Harmonogram wyborów:

wydział

data

Miejsce głosowania

godziny

A – 3

09-12-2014r.

Jadalnia

9:30 – 11:30

A – 3, A – 4/5

09-12-2014r.

Hala – przy listach obecności

13:00 – 16:00, 21:00 – 24:00

A - 2

10-12-2014r.

Jadalnia na dole

9:30–11:30, 13:00–16:00, 21:00–24:00

A - 11

11-12-2014r.

Hala

9:30–11:30, 13:00–16:00, 21:00–24:00Kandydatów na wydziałowego społecznego inspektora pracy prosimy zgłaszać do Komisji Wyborczej (siedziba związku zawodowego) na karcie zgłoszeniowej do  dnia 04.12.2014 r. Karta zgłoszeniowa dostępna jest przy związkowej tablicy ogłoszeń lub w siedzibie związku. Kandydat powinien uzyskać pisemne poparcie, co najmniej 10 pracowników danego wydziału. Zakładowym lub wydziałowym społecznym inspektorem pracy może być wyłącznie pracownik, który nie zajmuje stanowiska bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy i jest członkiem związku zawodowego działającego w zakładzie pracy.

Do zgłaszania kandydatów na WSIP uprawnieni są wszyscy pracownicy. Zakładowy i wydziałowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w Pass-Pol.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

 

Podwyżki płac 2015r.

Informacja w sprawie rozmów Zarządu naszej organizacji związkowej z Zarządem Pass-Pol w Sanoku.

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Jak zapewne wiecie Zarząd naszej organizacji związkowej zwrócił się do Zarządu Spółki Pass-Pol z prośbą o spotkanie w celu zaplanowania i omówienia podwyżek płac.

Oczywiście byliśmy przygotowani na to, że na początku takich rozmów spotkamy się ze stanowczą odmową co do podwyższenia płacy, a podwyżki płac dla pracowników trzeba będzie w długich i ciężkich negocjacjach wywalczyć. Lecz to co się stało zaskoczyło nas bardzo.

Otóż przy okazji cotygodniowego spotkania Zespołu Sterującego, poprzez moją osobę, przewodniczącego związku zawodowego, zostaliśmy poinformowani, że władze Spółki Pass-Pol na temat podwyżek płac ....................

  Ciąg dalszy artykułu dostępny po zalogowaniu w zakładce - Aktualności log

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

 

"Nadmierna kontrola" Pismo do Zarządu Pass-Pol

Szanowni Panowie.

Jak bumerang wraca sprawa, którą uważaliśmy za obustronnie uzgodnioną i zamkniętą, a mianowicie sprawa „nadmiernej kontroli pracowników” jaka została ponownie wprowadzona i zlecona Panu M B, osobie niekompetentnej i przez naszą organizację związkową absolutnie nie akceptowaną w tej roli.

Już wielokrotnie opisywaliśmy (pismo z dnia 16.09.2010r., 22.09,2011r. i inne) jak niekorzystny wpływ ma taka „nadmierna kontrola” na pracowników, a w konsekwencji na funkcjonowanie firmy.

 

Ciąg dalszy artykułu dostępny po zalogowaniu w zakładce - Aktualności log

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;