Wesołego Alleluja

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju,

Serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja

Życzy

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników

Pass-Pol Sp. z o.o. w Sanoku

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Dzień Kobiet

            Składa Zarząd ZZP Pass-Pol !

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Informacja o Wyborach do Zarządu związku zawodowego.

W dniu 07.02.2016r. w lokalu Olimp przy ul. Kwiatowej 25, odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze „Związku Zawodowego Pracowników Pass-Pol Sp. z o.o. w Sanoku”.

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

  2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres kadencji Zarządu.

  3. Wybory komisji Skrutacyjnej.

  4. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Pracowników Pass-Pol Sp. z o.o. w Sanoku.

  5. Dyskusja – sprawy różne.

Wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

 

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu - Majcher Robert

Wiceprzewodniczący Zarządu - Mękarski Ryszard

Sekretarz Zarządu - Koczera Dariusz

Skarbnik Zarządu - Fiejdasz Bogusław

Członek Zarządu - Zabłotny Dawid

Członek Zarządu - Drozd Witold

Członek Zarządu - Joniak Paweł

Komisja Rewizyjna:

Kurek Bogusław

Szczepański Paweł

Majcher Tomasz

 

 Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu „Związku Zawodowego Pracowników Pass-Pol Sp. z o.o. w Sanoku” z działalności związku za okres kadencji 2011-2015

1. Zarząd swoją działalność w mijającej kadencji rozpoczął w roku 2011 od wystosowanie do pracodawcy postulatów o podwyższenie płacy co ostatecznie zakończyło się 5,5% (0,91zł) podwyżką płac od 1.01.2012r.
Ponadto co roku występowaliśmy do Zarządu Pass-Pol z postulatami o podwyżki płac.
Prócz tej wymienionej udało się jeszcze podnieść dodatek stażowy od 01 maja 2014r. roku średnio o 100 zł.,  oraz do Regulaminu Wynagradzania wprowadziliśmy zapis o przeznaczeniu 25% z zysku na dodatkowe premie pracownicze. Punkt ten na razie jest tylko zapisem, ale gdy tylko Spółka Pass-Pol zacznie wykazywać zyski przełoży się to na dodatkową gotówkę w „portfelu pracowników”.

2. Naszym pomysłem był tzw. dodatek absencyjny, który niedawno bo od października zeszłego roku wszedł w życie. Jest to część zrealizowanych postulatów płacowych, które do właściciela Spółki Pass wystosowaliśmy jeszcze we wrześniu. Oczywiście Zarząd firmy nie do końca wprowadził go tak jak proponowaliśmy, ale ważne, że jakieś dodatkowe pieniądze w końcu do pracownika trafiły.

3. Przyczyniliśmy się do podniesienia dodatku trudnościowego na kotłach poliamidowych z 1,10 zł. do 1,40 zł. (czerwiec 2013r.)

4. Swoją działalność związkową musieliśmy opierać nie tylko na walce o podwyższanie płac, ale też zapobiegać próbom jej obniżenia.
Taką sytuację mamy obecnie, ponieważ niemieckie władze firmy manipulują normami, stawką stanowiskową i premią.
- Zablokowaliśmy próby drastycznego bo nawet o 14% podwyższenia norm pracy,
- zablokowaliśmy próbę likwidacji ZFŚS,
a w latach ubiegłych:
- zablokowaliśmy próbę likwidacji Nagród Jubileuszowych.
- zablokowaliśmy próbę wprowadzenia czterobrygadówki.

5. Wielokrotnie skutecznie interweniowaliśmy w sprawach indywidualnych, gdzie dochodziło do łamania zasad współżycia społecznego w stosunku do poszczególnych osób.

6. Wielokrotne interweniowaliśmy w sprawach zbiorowych takich jak przestrzeganie przez pracodawcę zasad BHP, montaż ogrzewania, montaż wiatraków, a nawet zajmujemy się co roku w okresie letnim załatwianiem i zaopatrzeniem pracowników w celestynke.
W kwietniu 2015r. zapobiegliśmy podniesieniu norm o 10% na stanowisku tuneli.
W końcu udało się uzyskać oficjalne zarządzenie o możliwości wyjścia w godz. pracy na badania okresowe. Udało się też przekonać pracodawcę aby zaniechał kontroli kart pracy.
Ponadto nowa posadzka na kotłach gumowych także powstaje po naszej pisemnej interwencji w Zarządzie w Schelm.

7. Podczas mijającej kadencji kilkukrotnie interweniowaliśmy u właścicieli firmy Pass w Niemczech, wysyłając kilka pism w różnych sprawach takich jak: podwyżki płac, BHP czy normowanie

8. W grudniu 2014r. przeprowadziliśmy wybory SIP, a także sondaż, którego celem było zbadanie nastrojów pracowniczych przed ewentualnym sporem zbiorowym.

9. Prowadziliśmy kilka akcji pomocy, zbiórkę pieniędzy dla osób szczególnie pokrzywdzonych przez los.

10. Kontynuujemy wydawanie gazetki związkowej do tej pory wydaliśmy 13 numerów, a w najbliższym czasie ukaże się nr 14.

11. Zarząd podczas swojej kadencji zorganizował 4 Walne zebrania, 23 posiedzenia Zarządu podczas, których podjął 106 uchwał.

12. Działalność związkowa to także organizowanie pracownikom życia pozazawodowego, czyli organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, zabaw wycieczek i wczasów dla członków naszej organizacji związkowej a także wszystkich pracowników Spółki.
największym naszym sukcesem w tej dziedzinie jest niewątpliwie pomysł i zorganizowanie dla członków naszego związku i ich rodzin imprezy plenerowej na torze lodowym MOSiR-u w Sanoku.
Co roku organizujemy zabawy karnawałowe, różnego rodzaju wycieczki krajowe i zagraniczne.
Ponadto organizujemy dla członków naszej organizacji związkowej różnego rodzaju pikniki i biesiady.

13. Ze spraw, które rozpoczęliśmy, a jeszcze nie zostały zakończone, to ubieganie się o 10% podwyżki płac. Jak wszyscy wiemy w tej sprawie właśnie trwa Spór Zbiorowy i jest na etapie mediacji.
Część tego postulatu już została osiągnięta w postaci wprowadzenia „dodatku absencyjnego” w wysokości 110 zł. tj. 3,5%. średniej płacy.

14. Na koniec swojego sprawozdania chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za współpracę, a wszystkim pracownikom zrzeszonym w naszej organizacji związkowej  za wyrozumiałość, za cierpliwość, za zaufanie, a głównie za to, że jesteście i czuć od Was to wsparcie, które przekłada się na chęć pracy dla Was, chęć walki o lepsze warunki pracy i płacy co, wierzcie mi, jest coraz trudniejsze !

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Wczasy w Bułgarii.

WCZASY W BUŁGARII

.

Zapraszamy pracowników Spółki Pass-Pol do skorzystania z organizowanego przez ZZ wyjazdu na wczasy w Słonecznym Brzegu nad Morzem Czarnym.

230 zł - autokar (koszt od jednej osoby, pracownik, małżonek, dzieci)

1000 zł 2 osobowe studio z aneksem kuchennym

1200 zł 3,4,5 osobowe studio z aneksem kuchennym

1300 zł 3,4,5 osobowy apartament z aneksem kuchennym

 

Informacja o przebiegu spotkania Zarządu ZZP z właścicielem firmy

Informacja o przebiegu spotkania Zarządu ZZP z właścicielem firmy Panem Philipem Pass

W dniu 09.09.15r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zarządu Pass-Pol odbyło się spotkanie związków zawodowych reprezentowanych przez Roberta Majcher i Ryszarda Mękarskiego z właścicielem naszej Spółki panem Philippem Pass oraz Prezesem Zarządu panem Jaromirem Wilusz.

  Ciąg dalszy artykułu dostępny po zalogowaniu w zakładce -Aktualności log

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;