Związek Zawodowy Pracowników PASS-POL Sp. z o.o. w Sanoku powstał 30-06-2007r., założony przez 13-tu pracowników firmy PASS-POL.

Dnia 02-08-2007r. związek nasz wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie.

Powstanie związku było emanacją buntu pracowników przeciwko łamaniu, przez władze spółki, podstawowych praw pracowniczych, jak i zasad współżycia społecznego.

Jak głęboka był determinacja i frustracja załogi, odzwierciedla fakt, iż w ciągu dwóch dni w szeregi naszego związku wstąpiło 200-tu pracowników, a po trzech miesiącach aktywnej działalności było nas już ponad 400 osób. W tym miejscu z całą stanowczością pragniemy podkreślić, iż nie należymy do kategorii związków typu BMW (bierni, wierni ale mierni) jakich pełno wokół nas i tworzonych po to, by zaspokoić takie czy inne swoje prywatne interesy.

 

Na początku naszej działalności władze spółki niechętnie podejmowały współprace z naszym związkiem, mającą na celu poprawę warunków pracy i płacy pracowników, wręcz dążono do wyeliminowania przewodniczącego związku i stłumienia nowo powstającej organizacji związkowej Trudno było nam wprowadzić jakiekolwiek korzystne dla pracowników zmiany.

Dzięki konsekwentnym i zgodnym z prawem działaniom, oraz dużemu poparciu licznej grupy pracowników, udało się nam uzyskać znaczące zmiany w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania oraz 10 procentowe podwyżki płac.

 

Cele i zadania związku wynikające ze Statutu.

 

Celem Związku jest: obrona praw, godności i interesów pracowniczych członków Związku oraz działania na rzecz rozwoju zakładu pracy, a w szczególności:

 

1) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin;

2) zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników;

4) szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych;

5) zapewnienie pracownikom warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

6) wpływ na kształtowanie:

  • polityki zakładu pracy,

  • rozwoju zakładu pracy,

  • strategii programowej zakładu pracy;

7) pogłębianie wiedzy członków Związku;

8) przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku.

 

Finansowanie związku.

 

Związek finansowany jest z składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie od jednego członka związku.

Stałe comiesięczne wydatki to:

Składka na sfinansowanie pomocy prawnej.

Pozostała kwota niewykorzystana na cele statutowe jest przeznaczana na talony świąteczne.

 

Władze Zwiazku:

ZARZĄD:

 

Przewodniczący Zarządu:

Majcher Robert

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu:

Mękarski Ryszard

email -

 

Sekretarz Zarządu:

Koczera Dariusz

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skarbnik Zarządu:

Zielonka Henryk

email -

 

Członkowie Zarządu:

Drozd Witold

email -

Joniak Paweł

email-

Fiejdasz Bogusław

email -

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Kurek Bogusław

email -

 

Zabłotny Dawid

email -

 

Szczepański Paweł

email -