Aktualna Ustawa o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych  tutaj.