Aktualna Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  tutaj.